PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

Fase 4 Realisering

 

Hovedutfordring: Kontraktsinngåelse. Styre prosjektet slik at det realiseres innenfor budsjett, tid og kvalitet.

 

 

  • Motstå/bekjempe alle forslag til endringer i byggefase, som kan føre til budsjettoverskridelser.
  • Etablere klare kommandolinjer mellom byggherre (styret) og valgt kontraktor, med klare milepæler for rapportering av fremdrift og kostnadsutvikling.
  • Etablering av en formell overtagelsesprosedyre for å sikre at anlegget er bygget i henhold til kravspesifikasjoner og kontrakt.
  • Stram likviditetsstyring i forhold til finansieringskilder og kontraktor.
  • Håndtering av media.

 

Prosjektgruppe ennå ikke opprettet. Avventer innstilling fra Hovedstudiegruppa

 

Siden er produsert av MYPORT - myport.no