PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

ORGANISERING AV FASEMODELL

 

  • Stopp
  • Hold
  • Mer info
  • Viderefør

 

Fasene er gitt ulike fargesymboler for å illustrere at fasene har ulike utfordringer.

Hovedstudiet som er det beslutningspunkt  hvor den endelige investeringsbeslutningen tas, er gitt fargen rød for å illustrere at når investeringsbeslutningen tas, så er det ingen vei tilbake.

 

Videreføring til realiseringsfasen innebærer en økonomisk forpliktelse om å bygge og ikke minst drive investeringsobjektet.

Siden er produsert av MYPORT - myport.no