PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

Organisasjon forprosjektet:

Prosjektmedlemmer

 

Erik Andersen (Leder)

Else-Marie Smith Sekr.)

Geir Anton Haga

Tom Skaara

Dag Astor Nielsen

Frank Duvholt

Geir Vines

Nils Hatlo

Arne Svardal

Forprosjektet er gjennomført.

 

 

 Telefon

 

915 37 653

413 31 010

900 83 389

934 10 750

 

 

454 04 421

916 74 301

414 14 451

Etablere en fasemodell for å sikre at Hovedstyret i Larvik Turn & IF, som beslutningstaker, har full oversikt og kontroll med alle sider av beslutningsprosessen. Fasemodellen skal sikre at det fremskaffes forsvarlig underlag for alle beslutninger, og at eventuell videreføring til neste fase er knyttet til formelle milepæler i Hovedstyret.

Fasemodellen skal også sikre at alle aktiviteter utføres på riktig tidspunkt for å hindre at det brukes unødvendige ressurser i tidlige faser.

Forprosjektet skal drive første fase i fasemodellen som er Idèfasen, og gi en skriftelig utredning til Larvik Turn & IF ved Hovedstyret fra Forprosjektfasen.

INNSTILLING FRA FORPROSJEKTET TIL HOVEDFORENINGEN

Siden er produsert av MYPORT - myport.no