PROSJEKTORGANISASJON

LOVISENLUND FLERBRUKSHALL

Fase 5 Driftsfase

 

  • Etablere en driftsorganisasjon som kan stå for den daglige drift og administrasjon av idrettshallen.
  • Drive anlegget med høy regularitet og lave kostnader.

 

NB: Forberedelsen av driftsfasen, ikke minst å fremskaffe underlag for driftskostnadene, må starte

allerede i hovedstudiefasen dvs. før endelig investeringsbeslutning tas.

 

 

Siden er produsert av MYPORT - myport.no